Máy đào bánh xích CASE CX210C
Máy đào bánh xích CASE CX210C
Giá: liên hệ
 • Model: CX210C
 • Tải trọng bản thân: 22,230 kg
 • Công suất động cơ: 117 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu đào: 1.0 m³
Máy đào bánh xích CASE CX300C
Máy đào bánh xích CASE CX300C
Giá: liên hệ
 • Model: CX210C
 • Tải trọng bản thân: 22,230 kg
 • Công suất động cơ: 117 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu đào: 1.0 m³
Máy đào bánh xích CASE CX380C
Máy đào bánh xích CASE CX380C
Giá: liên hệ
 • Model: CX380C
 • Tải trọng bản thân: 22,230 kg
 • Công suất động cơ: 117 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu đào: 1.0 m³
Máy xúc lật CASE 521F
Máy xúc lật CASE 521F
Giá: liên hệ
 • Model: 521F
 • Tải trọng bản thân: 10,528 kg
 • Công suất động cơ: 106 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 1.9 m³
Máy xúc lật CASE 621F
Máy xúc lật CASE 621F
Giá: liên hệ
 • Model: 621F
 • Tải trọng bản thân: 12,191 kg
 • Công suất động cơ: 128 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 2.4 m³
Máy xúc lật CASE 721F
Máy xúc lật CASE 721F
Giá: liên hệ
 • Model: 721F
 • Tải trọng bản thân: 14,225 kg
 • Công suất động cơ: 145 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 2.7 m³
Máy xúc lật CASE 821F
Máy xúc lật CASE 821F
Giá: liên hệ
 • Model: 821F
 • Tải trọng bản thân: 17,694 kg
 • Công suất động cơ: 172 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 3.4 m³
Máy xúc lật CASE 921F
Máy xúc lật CASE 921F
Giá: liên hệ
 • Model: 921F
 • Tải trọng bản thân: 19,857 kg
 • Công suất động cơ: 190 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 4.0 m³
Máy xúc lật CASE 1021F
Máy xúc lật CASE 1021F
Giá: liên hệ
 • Model: 1021F
 • Tải trọng bản thân: 24,593 kg
 • Công suất động cơ: 239 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 4.4 m³
Máy ủi bánh xích CASE 1650L
Máy ủi bánh xích CASE 1650L
Giá: liên hệ
 • Model: 1650L
 • Tải trọng bản thân: 17,960 kg
 • Công suất động cơ: 116 kW @ 2200 rpm
 • Dung tích lưỡi ủi: 3.5 m³
Liên hệ

Công ty Cổ Phần thiết bị Tín Quang

tư vấn nhanh
0931 296 290
0931 296 290
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD