Máy xúc lật

Máy xúc lật CASE 521F
Máy xúc lật CASE 521F
Giá: liên hệ
 • Model: 521F
 • Tải trọng bản thân: 10,528 kg
 • Công suất động cơ: 106 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 1.9 m³
Máy xúc lật CASE 621F
Máy xúc lật CASE 621F
Giá: liên hệ
 • Model: 621F
 • Tải trọng bản thân: 12,191 kg
 • Công suất động cơ: 128 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 2.4 m³
Máy xúc lật CASE 721F
Máy xúc lật CASE 721F
Giá: liên hệ
 • Model: 721F
 • Tải trọng bản thân: 14,225 kg
 • Công suất động cơ: 145 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 2.7 m³
Máy xúc lật CASE 821F
Máy xúc lật CASE 821F
Giá: liên hệ
 • Model: 821F
 • Tải trọng bản thân: 17,694 kg
 • Công suất động cơ: 172 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 3.4 m³
Máy xúc lật CASE 921F
Máy xúc lật CASE 921F
Giá: liên hệ
 • Model: 921F
 • Tải trọng bản thân: 19,857 kg
 • Công suất động cơ: 190 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 4.0 m³
Máy xúc lật CASE 1021F
Máy xúc lật CASE 1021F
Giá: liên hệ
 • Model: 1021F
 • Tải trọng bản thân: 24,593 kg
 • Công suất động cơ: 239 kW @ 1800 rpm
 • Dung tích gầu xúc: 4.4 m³
Liên hệ

Công ty Cổ Phần thiết bị Tín Quang

tư vấn nhanh
0931 296 290
0931 296 290
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD